ปฏิทินการใช้ห้อง

เมษายน 2563
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2 3 4
5 6
วันจักรี
7 8
มีรายการจอง
 
9
มีรายการจอง
 
10 11
12 13
วันสงกรานต์
14
วันสงกรานต์
15
วันสงกรานต์
16
มีรายการจอง
 
17 18
19 20 21 22
มีรายการจอง
 
23
มีรายการจอง
 
24 25
26 27 28 29
มีรายการจอง
 
30    


รายการจองใช้ห้องประจำเดือน

ห้องประชุม 201

อนุมัติ10/03/2563 เวลา 15:51:04
วันที่ใช้ห้อง 08 เม.ย. 63 เวลา 13:00   ถึงวันที่   08 เม.ย. 63 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ นางสาวสุทธิดา สุนั่น   สำหรับแผนก ฝ่ายอำนวยการ
ชื่อคณะการประชุม ประชุมคณะอนุกรรมการหารายได้และสิทธิประโยชน์
รายละเอียด

ห้องประชุม 201

อนุมัติ16/03/2563 เวลา 18:39:12
วันที่ใช้ห้อง 08 เม.ย. 63 เวลา 16:00   ถึงวันที่   08 เม.ย. 63 เวลา 19:00
ผู้ขอใช้ นางสาวสุทธิดา สุนั่น   สำหรับแผนก ฝ่ายอำนวยการ
ชื่อคณะการประชุม ประชุมคณะอนุกรรมการจัดการหลักสูตร EX-ACT
รายละเอียด

ห้องประชุม 202

อนุมัติ18/03/2563 เวลา 14:00:37
วันที่ใช้ห้อง 09 เม.ย. 63 เวลา 09:30   ถึงวันที่   09 เม.ย. 63 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ นางสาวจารุวรรณ สอนรมย์   สำหรับแผนก ฝ่ายพัฒนาวิชาชีพ/วิชาการ
ชื่อคณะการประชุม คณะอนุกรรมการวิชาการและพิจารณาคุณวุฒิการศึกษา
รายละเอียด

ห้องประชุม 202

อนุมัติ02/04/2563 เวลา 13:18:44
วันที่ใช้ห้อง 09 เม.ย. 63 เวลา 13:30   ถึงวันที่   09 เม.ย. 63 เวลา 15:30
ผู้ขอใช้ นางสาวเลขทิพย์ เจริญจิตต์   สำหรับแผนก ฝ่ายอำนวยการ
ชื่อคณะการประชุม คณะอนุกรรมการจัดงานครบรอบ 20 ปี สภาสถาปนิก ครั้งที่ 3/2563
รายละเอียด

ห้องประชุม 204

อนุมัติ13/03/2563 เวลา 15:28:39
วันที่ใช้ห้อง 09 เม.ย. 63 เวลา 14:30   ถึงวันที่   09 เม.ย. 63 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ นางสาวลูกปัด ปั้นมา   สำหรับแผนก ฝ่ายสนับสนุน
ชื่อคณะการประชุม คณะทำงานกำกับสื่อสภาสถาปนิก
รายละเอียด

ห้องประชุม 202

อนุมัติ18/03/2563 เวลา 11:02:30
วันที่ใช้ห้อง 09 เม.ย. 63 เวลา 16:00   ถึงวันที่   09 เม.ย. 63 เวลา 18:00
ผู้ขอใช้ นางสาวลูกปัด ปั้นมา   สำหรับแผนก ฝ่ายสนับสนุน
ชื่อคณะการประชุม อนุกรรมการประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 3/2563
รายละเอียด

ห้องประชุม 201

อนุมัติ03/03/2563 เวลา 08:29:03
วันที่ใช้ห้อง 09 เม.ย. 63 เวลา 17:00   ถึงวันที่   09 เม.ย. 63 เวลา 19:00
ผู้ขอใช้ นางสาวพิชชานันท์ จิรายุบวรพัชร์   สำหรับแผนก ฝ่ายอำนวยการ
ชื่อคณะการประชุม คณะอนุกรรมการจัดงานครบรอบ 20 ปี สภาสถาปนิก ครั้งที่ 3/2563
รายละเอียด

ห้องประชุม 201

อนุมัติ04/03/2563 เวลา 13:53:15
วันที่ใช้ห้อง 16 เม.ย. 63 เวลา 13:00   ถึงวันที่   16 เม.ย. 63 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ นายไมตรี สูงสุด   สำหรับแผนก ฝ่ายอำนวยการ
ชื่อคณะการประชุม คณะอนุกรรมการบริหารสภาสถาปนิก ครั้ง 4/2562
รายละเอียด

ห้องประชุม 202

อนุมัติ19/03/2563 เวลา 11:32:26
วันที่ใช้ห้อง 22 เม.ย. 63 เวลา 14:00   ถึงวันที่   22 เม.ย. 63 เวลา 19:00
ผู้ขอใช้ นางสาวนาเดียร์ จิตติกานต์   สำหรับแผนก ฝ่ายกฎหมาย
ชื่อคณะการประชุม คณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯ
รายละเอียด

ห้องประชุม 201

อนุมัติ20/03/2563 เวลา 16:04:25
วันที่ใช้ห้อง 22 เม.ย. 63 เวลา 17:00   ถึงวันที่   22 เม.ย. 63 เวลา 18:00
ผู้ขอใช้ นางสาวเลขทิพย์ เจริญจิตต์   สำหรับแผนก ฝ่ายอำนวยการ
ชื่อคณะการประชุม คณะอนุกรรมการจัดงาน ACT Forum ครั้งที่ 4/2563
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 13 รายการ